Søknad og opptak

Folkehøgskolene har ikke søknadsfrister. Det kan likevel lønne seg å søke før 1. februar, for alle som søker før denne datoen vil bli behandlet likt.

Søk om plass ved Toten folkehøgskole

Vi tar opp elever fra 1. februar og helt fram til skolestart. Det er såkalt rullerende opptak, som betyr at vi tar opp elever etter fortløpende etter at de har søkt om plass på skolen.

Svar på søknaden

Vi starter opptaket 15. november. Har du søkt innen denne datoen, får du svar på om du har kommet inn i midten av februar.

Har du søkt etter 15. november, får du svar i løpet av to uker.

Lurt å søke tidlig

Linjene kan fylles fort opp. Det betyr at det er lurt å søke tidlig om du ønsker plass på en bestemt linje.

Opptakskrav

Opptaksvilkårene er at du fyller 18 år det året skolen starter. Gjennomsnittsalderen er 19 år.

Karakterene dine er ikke viktige

Folkehøgskolene tar ikke opp elever på bakgrunn av karakterene fra videregående skole. Faktisk trenger du ikke ha fullført videregående skole for å begynne på folkehøgskole.

I stedet ser vi på motivasjonen din for å søke deg til linjen.

Fortell om sider ved deg selv som vi bør være oppmerksomme på. Ingen er perfekte – og folkehøgskolen er nettopp et sted du kan vokse uansett hva utgangspunktet ditt er.

Se linjene du kan velge mellom