Priser

Samlede kostnader pr. linje 2018/2019

Fantasy: 116 000,-
Psykologi Pedagogikk Ledelse (PPL): 106 000,-
Kosthold Trening Helse (KTH): 111 000,-
Sikkerhet Overblikk Selvtillit (SOS): 114 000,-
Scene Musikk Teater (SMT): 116 000,-
Kina Korea Japan (KKJ): 118 000,-
Scene Musikk Teater Afrika (SMTA): 116 000,-
Psykologi Pedagogikk Afrika (PPA): 116 000,-

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Detaljert (Hva går pengene til?):


Du betaler i utgangspunktet ingenting for undervisningen på Toten folkehøgskole, men du betaler for kost og losji på internatet, og for turer.


Innmeldingsgebyr:
kr. 2000,-

Kost og losji 2016-2017
kr. 73 000,-

Ekskursjoner og materiell:
kr. 10 000,-

Felles utenlandstur:
kr. 6 000,-

Hovedreise:
kr. 15 000,- til kr.  27 000,-Utgiftene til bøker og valgfagsmateriell er avhengig av linje og hvilke fag du velger. De fleste fag og valgfag får ingen ekstra kostnader med bøker eller materiell. For at alle skal ha det samme økonomiske utgangspunktet for turer og ekskursjoner vil disse kostnadene bli fakturert separat.

Lån og stipend:
Du kan få lån og stipend til å gå på folkehøgskole gjennom Statens lånekasse. Se www.lanekassen.no

Poeng og karakterer:
Ett år på folkehøgskole gir to konkurransepoeng i tillegg til alderspoengene.
Folkehøgskolen har verken karakterer eller eksamen.

Søknad og frister:
Toten folkehøgskole har ingen bestemt søknadsfrist. Vi starter opptaket 1.februar og har kontinuerlig opptak fram mot skolestart, så det lønner seg å søke tidlig.
Søknaden kan leveres elektronisk ved å bruke knappen for søknadskjema på denne hjemmesiden eller du kan kontakte skolen og få tilsendt brosjyren vår og søke per post.
Fyll ut søknadsskjemaet, skriv litt om deg selv og send til skolen.
Vitnemål må ettersendes skolen.

Aldersgrense:
Du må fylle 18 år det året skolen starter.
Gjennomsnittsalder på skolen er 19 år.

Trådløst nett:
Skolen har trådløst nett på internatet for de som ønsker å bruke egen datamaskin.

Betaling skjer samtidig med utbetaling fra lånekassen den 15. hver måned.

Vi vil også gjøre oppmerksom på at om du av en eller annen grunn skulle velge å slutte i løpet av skoleåret,
må det påregnes at man betaler for opphold 6 uker etter avbruddsdato.