Psykologi Pedagogikk Ledelse

Om linja:
Dette er linjen for deg som er nysgjerrig! Nysgjerrig på hvorfor noen har mye lettere for å lære enn andre, nysgjerrig på hvorfor noen alltid ser ut til å ha det bra mens andre sliter med å se meningen med tilværelsen. I løpet av året finner vi også stadig nye ting å være nysgjerrig på. Noen ganger finner vi svar, andre ganger blir vi bare mer undrende. I løpet av året går vi gjennom grunnleggende og viktige teorier og oppdagelser innen psykologi, pedagogikk og ledelse. Noen av psykologihistoriens viktigste og mest kjente eksperimenter vil vi prøve å gjenskape i klasserommet. Hovedvekten på undervisningen vil være å drøfte og diskutere hva disse teoriene har å si for oss og hva de kan brukes til i hverdag og yrkesliv.
I løpet av et skoleår pleier vi å bevege oss en del ut av vårt eget klasserom. Besøk på psykiatrisk sykehus og fengsel hører med til et år på PPL linjen. Vi har flere bedriftsbesøk der vi lærer om ulike bedrifters markedsføringsstrategier og merkevarebygging. Vi pleier også i løpet av et skoleår å få prøve oss som lærere en gang eller to siden Toten folkehøgskole ofte blir spurt av en av kommunens barneskoler om vi kan overta undervisningen der når personalet på skolen er på kurs. Dette pleier å være meget lærerike dager både for våre og barneskolens elever.

Bjørn Tore Veland

(Lærer Psykologi Pedagogikk Ledelse)
Bjørn er linjeansvarlig for linjen Psykologi Pedagogikk og Ledelse. Han har erfaring fra pp-tjeneste og flyktningtjeneste. I tillegg til å være linjeansvarlig er han også skolens inspektør. Bjørn er opptatt av den enkeltes utviklingsmuligheter og den enkeltes innvirkning og ansvar for eget liv og trivsel.

Epost: bjorn.tore.veland@oppland.org